Новини
Активна е новата електронна страница на дружеството
26.08.2008
От 26.08.2008 г. е активна новата електронна страница на дружеството – www.digitalprint.bg, която ще функционира паралелно с корпоративната страница.
 
 
Вписване на увеличението на капитала и промените в Устава на БИЛБОРД АД в Търговския регистър
20.08.2008
На 19.08.2008г. въз основа на приети решения на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 30.06.2008г., увеличението на капитала на „БИЛБОРД” АД от 7 500 000 лева на 15 000 000 e вписани в търговския регистър.
 
“ДИГИТАЛ ПРИНТ” ЕООД придобива недвижими имоти на стойност 4 880 000 ЕВРО.
13.08.2008
Във връзка с оповестените инвестиционни намерения за изграждане на нова офсетова и широкоформатна дигитална печатна база в бизнес център Bee Garden, гр. Варна, “ДИГИТАЛ ПРИНТ” ЕООД – 100 % дъщерно дружество на „БИЛБОРД” АД е сключило на 12.08.2008г. окончателен договор за придобиване на недвижими имоти с обща площ 5 466 кв.м. на стойност 4 880 000 ЕВРО.
 
Обща рамка на инвестициите в основна дейност до края на 2008г.
01.08.2008
На свое заседание, проведено на 31.07.2008г. Съветът на директорите на „Билборд” АД прие обща рамка на инвестициите в основна дейност до края на 2008г., а именно широкоформатен дигитален печат - гр. София, широкоформатeн дигитален печат в гр. Варна чрез дъщерното дружество “ДИГИТАЛ ПРИНТ” ЕООД и офсетов печат в гр. Варна посредством дъщерното дружество „ДЕДРАКС” ООД.
 
„Хиитсет” ЕООД получи разрешение за строеж на основния обект
30.07.2008
На 30.07.2008г. „Хиитсет” ЕООД получи от Община Костинброд разрешение за строеж на основния обект - печатна база за листов и ролен печат и за изграждане на инфраструктурните обекти (пътища, канализация, водопровод и инсталация за електроснабдяване).
 
 
Инвестиционен банков кредит
22.07.2008
Съветът на директорите на “Билборд” АД прие решение, въз основа на което сключи договор с БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД за инвестиционен банков кредит в размер на 1 000 000 евро, който се предоставя на дружеството за закупуване на 5 бр. машини за широкоформатен печат и довършителни работи.
 
Хиитсет ЕООД получи сертификат за инвестиция клас А
10.07.2008
Днес - 10.07.2008г. на официална церемония заместник - министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева връчи издадения от Българска Агенция за Инвестиции Сертификат за инвестиция клас А на Хиитсет ЕООД
 
ХИИТСЕТ ЕООД получава сертификат за инвестиция клас А
02.07.2008
На 01.07.2008г. Българска Агенция за Инвестиции към Министерство на Икономиката и Енергетиката издаде Сертификат за инвестиция клас А на 100% дъщерното дружество на БИЛБОРД АД – ХИИТСЕТ ЕООД