Новини
Нова офсетова технологична печатна линия
15.04.2009

От днес, 15.04.2009 г. в печатната база гр. Варна е пусната в експлоатация офсетова технологична печатна линия на базата на печатна машина MANROLAND 705 – Direct Drive, която е най-новият модел от машините с марка MANROLAND и към настоящия момент е единствената по рода си в Източна Европа. Цялата технологична линия се състои от нови машини на водещи европейски производители и включва конкретно следните поддържащи машини: 1 бр. обръщаща машина, 2 бр. сгъващи машини, 1 бр. влагочно – шевна машина, 1 бр. машина за подлепяне и подвързване на продукция, последен модел СТР с конвенционални алуминиеви плаки, марка Люшер и щанцова машина.

Всички машини от новата технологична печатна линия са преминали съответните тестове, които продължиха приблизително 2 седмици и към настоящия момент са достигнали проектната си мощност и качество. Скоростта, която печатната линията достига съгласно проектната й мощност е 14 хиляди отпечатъка на час, като шевната машина произвежда 7 хиляди броя продукти на час, а машината за подлепяне и подвързване - 6 хиляди броя на час.

До края на текущия месец се очаква монтирането и на автоматична система за подаване на мастило към секциите на печатната машина.

В областта на офсетовия печат, „БИЛБОРД” АД ще продължи да осъществява дейността си на територията на гр. Варна в новата печатна база посредством дъщерното си дружество „ДЕДРАКС” ООД. Ръководствата и на двете дружества считат, че голямата мощност, високата скорост и изключителното качество на продукцията, произвеждана чрез новата технологична печатна линия ще даде възможност на множество фирми от източна България и Румъния да ползват печатна продукция и услуги, които отговарят на най-високите европейски стандарти.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.
30.10.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.