Инвеститори

Уважаеми инвеститори,

Добре дошли в секцията Инвеститори на корпоративната електронна страница на БИЛБОРД АД!

Тук може да намерите актуални данни относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, включително междинните и годишни финансови отчети на БИЛБОРД АД на индивидуална и консолидирана база, както и информация относно структурата на икономическата група, корпоративното ръководство и управление на компанията и емитираните от нея ценни книжа.

Всички акционери, инвеститори и заинтересувани лица ще могат да се информират относно предстоящите и вече проведените важни корпоративни събития, заседания на общото събрание на акционерите и планираната инвестиционна политика на дружеството.

Надяваме се, че представената информация в корпоративната ни електронна страница ще Ви бъде полезна и ще Ви даде възможност да вземате информирани и обосновани инвестиционни решения!