Връзки с инвеститорите

София Аргирова - Директор за връзки с инвеститорите
Телефон: +3592 988 24 13
Email: ir@billboardprint.it