Корпоративни документи

С цел постигане на максимална прозрачност и информираност на всички акционери, потенциални инвеститори и заинтересовани лица относно вътрешните правила, които регламентират важни аспекти от корпоративното управление на дружеството и в съответствие с препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление, Съветът на директорите на Билборд АД е изготвил и приел следните вътрешни актове на дружеството: