Прилагане на националния кодекс за корпоративно управление

През март 2008 г. БИЛБОРД АД официално се присъедини към Националния Кодекс за корпоративно управление, приет през месец октомври 2007 г.

Кодексът следва да се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”.

Информация относно конкретното приложение на принципите и препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление в дейността на БИЛБОРД АД се представя в годишните отчети на дружеството, както и в настоящия раздел на корпоративната електронна страница.