Новини
Нова офсетова технологична печатна линия
15.04.2009
От днес, 15.04.2009 г. в печатната база гр. Варна е пусната в експлоатация офсетова технологична печатна линия на базата на печатна машина MANROLAND 705 – Direct Drive
 
Годишен индивидуален одитиран финансов отчет за 2008 г.
07.04.2009
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността индивидуален годишен одитиран финансов отчет за 2008 г.
 
 
Одит по ISO 9001:2000
12.02.2009
Съветът на директорите на БИЛБОРД АД уведомява акционерите, всички инвеститори и заинтересовани лица, че дружеството премина успешно периодичния годишен одит по ISO 9001:2000.
 
Учредяване на ново съвместно дружество заедно с фирма ADVERCITY
03.02.2009
Учредяване на ново съвместно дружество с ограничена отговорност, заедно с фирма ADVERCITY, регистрирана в град Ниш.
 
 
БИЛБОРД АД закупи 30.13 % от капитал на „ТИПО ПРИНТ” ЕООД
29.12.2008
БИЛБОРД АД закупи 430 дружествени дяла, представляващи 30.13 % от съдебно регистрирания капитал на „ТИПО ПРИНТ” ЕООД
 
Министерски съвет реши отпускането на бюджетни средства за подпомагане изграждането на инфраструктурата по инвестиционния проект на ХИИТСЕТ ЕООД
15.12.2008
С Решение № 800 от 12.12.2008 г. за упълномощаване на Министъра на икономиката и енергетиката да сключи договор с община Костинброд и с ХИИТСЕТ ЕООД за изграждане на елементи на общинска пътна и ВиК инфраструктура за производствената зона в гр. Костинброд и за изпълнение на инвестиционния проект на ХИИТСЕТ ЕООД.
 
БИЛБОРД АД – ексклузивен рекламен оператор за осъществяване на реклама върху транспортни средства на Столичен Електротранспорт ЕАД
08.12.2008
След провеждане на конкурс за цялостно рекламно оформление, БИЛБОРД АД беше избрано за ексклузивен рекламен оператор на площи за осъществяване на реклама върху транспортни средства на „Столичен Електротранспорт” ЕАД.
 
БИЛБОРД АД учредява съвместно дружество в Република Сърбия
03.12.2008
На 03.12.2008г. Съветът на директорите на дружеството взе решение за учредяване на ново съвместно дружество с ограничена отговорност, заедно с фирма ADVERCITY.