Новини
Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2010 г.
21.05.2010
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2010 г.
 
Редовно годишно общо събрание на акционерите
15.05.2010
На свое заседание, проведено на 15.05.2010 г., Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свика редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2010 г. в 10.30 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, вх. Централен, ет. 0, Зала 4.
 
Междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2010 г.
28.04.2010
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2010 г.
 
Годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2009 г.
23.04.2010
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2009 г.
 
 
Междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2009 г.
01.03.2010
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2009г.
 
Междинен индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2009 г.
01.02.2010
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен междинен индивидуален финансов отчет за дейността на БИЛБОРД АД през четвъртото тримесечие на 2009 г.
 
 
Междинен индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2009 г.
28.10.2009
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2009г.
 
Пресертификационен одит по ISO
15.10.2009
Съветът на директорите на БИЛБОРД АД уведомява акционерите, всички инвеститори и заинтересовани лица, че дружеството премина успешно пресертификационен одит по ISO 9001.