Новини
Редовно годишно общо събрание на акционерите
14.05.2009
На 14.05.2009 г. БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ и обществеността Покана и писмени материали за редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 30.06.2009 г.
 
Годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2008 г.
30.04.2009
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2008 г.
 
Междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2009 г.
30.04.2009
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2009г.
 
Нова офсетова технологична печатна линия
15.04.2009
От днес, 15.04.2009 г. в печатната база гр. Варна е пусната в експлоатация офсетова технологична печатна линия на базата на печатна машина MANROLAND 705 – Direct Drive
 
Годишен индивидуален одитиран финансов отчет за 2008 г.
07.04.2009
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността индивидуален годишен одитиран финансов отчет за 2008 г.
 
 
Одит по ISO 9001:2000
12.02.2009
Съветът на директорите на БИЛБОРД АД уведомява акционерите, всички инвеститори и заинтересовани лица, че дружеството премина успешно периодичния годишен одит по ISO 9001:2000.
 
Учредяване на ново съвместно дружество заедно с фирма ADVERCITY
03.02.2009
Учредяване на ново съвместно дружество с ограничена отговорност, заедно с фирма ADVERCITY, регистрирана в град Ниш.
 
 
БИЛБОРД АД закупи 30.13 % от капитал на „ТИПО ПРИНТ” ЕООД
29.12.2008
БИЛБОРД АД закупи 430 дружествени дяла, представляващи 30.13 % от съдебно регистрирания капитал на „ТИПО ПРИНТ” ЕООД