Новини
Протокол от извънредно заседание на ОС на акционерите на БИЛБОРД АД
18.12.2012
Представяме Ви протокол от извънредно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 18.12.2012 г. от 10.00 ч. в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, вх. Централен, ет. 8, Зала 3.2.
 
БИЛБОРД АД оповести приетите решения на извънредното заседание на ОСА на дружеството
18.12.2012
БИЛБОРД АД представи пред КФН, БФБ-София АД и обществеността уведомление за важните решения, приети на проведеното на 18.12.2012 г. извънредно заседание на общото събрание на акционерите и протокол от извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 18.12.2012 г.
 
БИЛБОРД АД представи покана и материали за извънредно заседание на ОСА на дружеството
16.11.2012
БИЛБОРД АД представи пред КФН, БФБ-София АД и обществеността покана и материали за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.12.2012 г. от 10:00 в гр.София 1463, пл. България № 1, НДК, вх. Централен, ет. 8, Зала 3.2.
 
Извънредно общо събрание на акционерите
16.11.2012
На 18.12.2012 ще се проведе извънредно общо събрание на акционерите на Билборд АД.
 
Междинен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2012 г.
30.10.2012
БИЛБОРД АД представи пред КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2012 г.
 
Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2012 г.
30.10.2012
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2012 г.
 
Междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2012 г.
30.10.2012
БИЛБОРД АД представи пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2012 г.
 
Междинен индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2012 г.
30.10.2012
БИЛБОРД АД представи пред КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2012 г.
 
Разкриване на регулирана информация
24.09.2012
На основание разпоредбите на чл. 82б от ЗППЦК и в рамките на нормативно определения срок представяме настоящия документ, който препраща към цялата информация, която БИЛБОРД АД е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка.
 
Конкурс за рекламните площи във втората линия на метрото.
15.08.2012
С настоящото Ви уведомяваме, че дъщерното дружество на БИЛБОРД АД ИНСТОР МЕДИЯ ЕООД спечели обявения конкурс за избор на рекламна агенция, която да оперира с рекламните площи във втората линия на метрото.