Новини
Одитиран годишен финансов отчет за 2007г.
31.03.2008
Билборд АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността одитиран годишен финансов отчет за 2007г.
 
Билборд АД ce присъединява към Националния Кодекс за корпоративно управление
06.03.2008
На заседание на СД на Билборд АД, проведено на 06.03.2008г. беше взето решение за присъединяване на дружеството към Националния Кодекс за корпоративно управление, официално приет през месец октомври 2007г.
 
Одит по ISO 9001:2000.
05.03.2008
Съветът на директорите на Билборд АД уведомява акционерите, всички инвеститори и заинтересовани лица, че дружеството премина успешен периодичен одит по ISO 9001:2000.
 
Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2007 г.
28.02.2008
Билборд АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2007 г. на Билборд АД.
 
Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2007г.
27.02.2008
Съветът на директорите на БИЛБОРД АД с оглед желанието да предоставя максимален обем от информация на настоящите и бъдещи инвеститори на дружеството, представя финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2007 г.
 
Учредяване на ново дружество
22.02.2008
На 22.02.2008г. Съветът на директорите на Билборд АД взе решение за учредяване на ново еднолично дружество с ограничена отговорност – 100% собственост на Билборд АД.
 
231 - 236 от 236