Новини
Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2007г.
27.02.2008
Съветът на директорите на БИЛБОРД АД с оглед желанието да предоставя максимален обем от информация на настоящите и бъдещи инвеститори на дружеството, представя финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2007 г.
 
Учредяване на ново дружество
22.02.2008
На 22.02.2008г. Съветът на директорите на Билборд АД взе решение за учредяване на ново еднолично дружество с ограничена отговорност – 100% собственост на Билборд АД.
 
241 - 242 от 242