Новини
Вписване на ХИИТСЕТ ЕООД в търговския регистър
11.04.2008

Въз основа на Удостоверение от 10.04.2008г. от Агенция по вписванията – Министерство на правосъдието към датата на уведомлението в търговския регистър е вписано еднолично дружество с ограничена отговорност ХИИТСЕТ ЕООД с едноличен собственик на капитала БИЛБОРД АД. Дружеството е с капитал 5 000 лв., който е изцяло внесен. Управител на дружеството е Стефан Генчев.

ХИИТСЕТ ЕООД е с предмет на дейност: офсетов ролен печат, дигитален печат, реклама, сделки с интелектуална собственост, лизинг, внос, износ, както и всякакви други сделки, които не са забранени със закон. Дружеството е със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, НДК, пл. България 1, вх. АИ4.

Регистрацията на дружеството е поредната стъпка от програмата на БИЛБОРД АД за реализация на проекта за нова печатна база в гр. Костинброд.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.
30.10.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.
28.08.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.