Новини
Хиитсет ЕООД получи сертификат за инвестиция клас А
10.07.2008

Днес - 10.07.2008г. на официална церемония заместник - министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева връчи издадения от Българска Агенция за Инвестиции Сертификат за инвестиция клас А на Хиитсет ЕООД - 100% дъщерно дружество на Билборд АД, гр. София за проекта „Изграждане на нова печатна база за листов и ролен печат в гр. Костинброд”. От влизане в сила на новия закон за насърчаване на инвестициите това е едва 4-ят сертификат за такъв клас инвестиция.

На церемонията, заместник-министър Янева анонсира основните параметри на проекта, а именно, че общата стойност на инвестицията се очаква да бъде до 100,706 млн. лв., като проектът трябва да бъде приключен за две години. Очакванията са през първата година от реализиране на проекта да бъдат назначени 177 души. Според становището на БАИ производството на новата печатна база е със значителен потенциал за износ, насочен основно към съседните държави и базата би могла да реализира продукция и за западноевропейски клиенти като Некерман, Квеле, Отто и др.

След окончателно приключване на преговорите с финансовите институции относно финансиране на проекта, Билборд АД ще оповести конкретните параметри и постигнати договорености за това финансиране, както и точният размер на инвестицията.

Важни предимства, които предоставя сертификатът за инвестиция клас А са, че централните и териториалните органи на изпълнителната власт извършват административно обслужване на инвеститора в срокове с една трета по-кратки от предвидените в съответните нормативни актове, а за някои административни процедури дори е предвиден 5-дневен срок за обслужване.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2023 г.
29.05.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2023 г.
27.04.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2022 г.
28.02.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2022 г.