News
HEATSET Ltd. received a Class A Investment Certificate
2008.07.10
With the present we would like to inform all shareholders of BILLBOARD Plc, all investors and stakeholders that, on July 1st 2008 the Bulgarian Investments Agency to the Ministry of Economy and Energy issued a class A Investment Certificate to the 100 % subsidiary company of BILLBOARD Plc – HEATSET Ltd., Sofia for the project „New Sheet Fed and Web Fed Printing House in Kostinbrod”. The Certificate was issued on the grounds of an application, respectively submitted by HEATSET Ltd., Sofia, on the basis of Art. 19 and Art. 20, para. 1, p. 1 of the Investment Promotion Act /IPA/ and shall be valid until July 1st 2011. Upon submission of the Certificate, the investor may take advantage of the provided measures for investments promotion under Art. 21 – 22а of the Investment Promotion Act /IPA/.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.
2023.08.28

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.
2023.07.27

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.

 
Уведомление
2023.06.30

Във връзка с проведеното на 30.06.2023 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2023 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: