News
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.
2022.04.29

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.

 
Interim Consolidated Financial Statements as of 31.12.2021
2022.02.25

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 31.12.2021.

 
Interim Individual Financial Statements as of 31.12.2021
2022.01.28

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 31.12.2021.

 
Уведомление
2021.11.26

С настоящото уведомяваме, че БИЛБОРД АД приключи процедура по рефинансиране на кредитите си към „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 като сключи договор за инвестиционен банков кредит с „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК: 000694959 за сумата общо до 6 340 000 лв.

 
Interim Individual Financial Statements as of 30.09.2021
2021.11.05

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 30.09.2021.

 
Interim Individual Financial Statements as of 30.09.2021
2021.11.01

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 30.09.2021.

 
Interim Individual Financial Statements as of 31.03.2021
2021.05.26

Pursuant to the unaudited consolidated financial statements of BILLBOARD AD, drawn up according to the IAS/IFRS as of 31.03.2021 the company reported total net sales revenues in the amount of BGN 6 855 000 compared to BGN 7 315 000 for the same period of 2020 which represents a decrease of the net sales revenues by 6.29%. As of 31.03.2021 the consolidated production net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 6 831 000 compared to the consolidated production net sales revenues registered by 31.03.2020 in the amount of BGN 7 296 000 which represents a decrease of the company’s consolidated production net sales revenues by 6.37 %.

 
Уведомление
2021.05.26

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2021 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2021 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2021 г. под № 20210526114822.

 
Interim Individual Financial Statements as of 31.03.2021
2021.04.29

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 31.03.2021.

 
Interim Individual Financial Statements as of 31.12.2020
2021.03.01

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 31.12.2020.

 
1 - 10 of 225