News
Уведомление
2020.03.30

С настоящото бихме желали да уведомим, че предвид въведените сериозни противоепидемични рестриктивни мерки и забрани, във връзка с обявеното извънредно положение в Република България от 13.03.2020 г. към настоящия момент процесът по обмен на документи и информация във връзка с одита на годишния индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД за 2019 г. е технически сериозно затруднен. Поради тези причини, за дружеството ще бъде обективно невъзможно оповестяването на годишния отчет за 2019 г. при спазване на първоначално предвидените срокове за в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

 
Interim Consolidated Financial Statements as of 31.12.2019
2020.02.20

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 31.12.2019.

 
Interim Individual Financial Statements as of 31.12.2019
2020.01.30

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 31.12.2019.

 
Interim Consolidated Financial Statements as of 30.09.2019
2019.11.18

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 30.09.2019.

 
Interim Individual Financial Statements as of 30.09.2019
2019.10.25

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 30.09.2019.

 
BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 30.06.2019.
2019.08.28

Pursuant to the unaudited consolidated financial statements of BILLBOARD AD, drawn up according to the IAS/IFRS as of 30.06.2019 the company reported total net sales revenues in the amount of BGN 18 021 000 compared to BGN 17 464 000 for the same period of 2018 which represents an increase of the net sales revenues by 3.19 %. As of 30.06.2019 the consolidated production net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 15 600 000 compared to the consolidated production net sales revenues registered by 30.06.2018 in the amount of BGN 14 576 000 which represents an increase by 7.025 %. As of 30.06.2019 the consolidated service net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 2 421 000 compared to the consolidated service net sales revenues registered by 30.06.2018 in the amount of BGN 2 888 000 which represents a decrease of the consolidated service net sales revenues by 16.17 %.

 
Interim Individual Financial Statements as of 30.06.2019
2019.07.30

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 30.06.2019.

 
Sale of the equity stakes from the capital of the subsidiary company Motion Arts Ltd.
2019.07.01

Вased on a resolution of the Board of Directors of BILLBOARD AD, dated 15.05.2019 was accomplished a sale of 255 equity stakes from the capital of Motion Arts Ltd., representing 51 % of its capital at the price of BGN 157 000 in total.

 
Resolutions of the General Assembly of the Shareholders - 28.06.2019
2019.06.28

With reference to the regular session of the General Assembly of the Shareholders of BILLBOARD AD, held on June 28th, 2019 at 10:00 we would like to announce the important resolutions, adopted by the shareholders:

 
Interim Consolidated Financial Statements as of 31.03.2019
2019.05.30

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 31.03.2019.