News
Interim Individual Financial Statements as of 31.12.2021
2022.01.28

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 31.12.2021.

 
Уведомление
2021.11.26

С настоящото уведомяваме, че БИЛБОРД АД приключи процедура по рефинансиране на кредитите си към „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 като сключи договор за инвестиционен банков кредит с „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК: 000694959 за сумата общо до 6 340 000 лв.

 
Interim Individual Financial Statements as of 30.09.2021
2021.11.05

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 30.09.2021.

 
Interim Individual Financial Statements as of 30.09.2021
2021.11.01

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 30.09.2021.

 
Уведомление
2021.05.26

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2021 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2021 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2021 г. под № 20210526114822.

 
Interim Individual Financial Statements as of 31.03.2021
2021.05.26

Pursuant to the unaudited consolidated financial statements of BILLBOARD AD, drawn up according to the IAS/IFRS as of 31.03.2021 the company reported total net sales revenues in the amount of BGN 6 855 000 compared to BGN 7 315 000 for the same period of 2020 which represents a decrease of the net sales revenues by 6.29%. As of 31.03.2021 the consolidated production net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 6 831 000 compared to the consolidated production net sales revenues registered by 31.03.2020 in the amount of BGN 7 296 000 which represents a decrease of the company’s consolidated production net sales revenues by 6.37 %.

 
Interim Individual Financial Statements as of 31.03.2021
2021.04.29

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 31.03.2021.

 
Interim Individual Financial Statements as of 31.12.2020
2021.03.01

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 31.12.2020.

 
Interim Consilidated Financial Statements as of 30.09.2020
2020.11.26

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 30.09.2020.

 
Interim Individual Financial Statements as of 30.09.2020
2020.10.29

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 30.09.2020.