News
2017.06.29

Във връзка с проведеното на 29.06.2017 г. от 10.30 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите

 
Interim Consolidated Financial Statements as of 31.03.2017
2017.05.29

BILLBOARD Plc filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 31.03.2017.

 
Annual Consolidated Audited Financial Statements as of 31.12.2016
2017.04.28

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated annual audited financial statements as of 31.12.2016.

 
Interim Separate Financial Statements as of 31.03.2017
2017.04.25

BILLBOARD Plc filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 31.03.2017.

 
Audited Individual Financial Statements as of 31.12.2016
2017.03.30

BILLBOARD Plc filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its audited annual individual financial statements as of 31.12.2016.

 
Interim Consolidated Financial Statements as of 31.12.2016
2017.02.28

BILLBOARD Plc filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 31.12.2016.

 
Interim Separate Financial Statements as of 31.12.2016
2017.01.30

BILLBOARD Plc filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 31.12.2016.

 
Sale of stakes from the capital of the associated company TIPO PRINT Ltd.
2016.12.21

Based on a resolution of the Board of Directors of BILLBOARD AD, dated 19.12.2016, on 20.12.2016 was accomplished a sale of the stakes, hold by BILLBOARD AD and DIGITAL PRINT Ltd. (100 % subsidiary of BILLBOADR AD) from the capital of TIPO PRINT Ltd. – an associated company of BILLBOARD AD.

 
Interim Consolidated Financial Statements as of 30.09.2016
2016.11.25

BILLBOARD Plc filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 30.09.2016.

 
Interim Separate Financial Statements as of 30.09.2016
2016.10.28

BILLBOARD Plc filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 30.09.2016.