News
Interim Consilidated Financial Statements as of 31.03.2020
2020.09.09

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 31.03.2020.

Pursuant to the unaudited consolidated financial statements of BILLBOARD AD, drawn up according to the IAS/IFRS as of 31.03.2020 the company reported total net sales revenues in the amount of BGN 7 315 000 compared to BGN 8 508 000 for the same period of 2019 which represents a decrease of the net sales revenues by 14.02 %. As of 31.03.2020 the consolidated production net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 7 296 000 compared to the consolidated production net sales revenues registered by 31.03.2019 in the amount of BGN 7 275 000 which represents an increase of the company’s consolidated production net sales revenues by 0.29 %. As of 31.03.2020 the consolidated service net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 19 000 compared to the consolidated service net sales revenues registered by 31.03.2019 in the amount of BGN 1 233 000 which represents a decrease of the company’s consolidated service net sales revenues by 98.46 %.

As of 31.03.2020 BILLBOARD AD reported consolidated profit before taxes in the amount of BGN 237 000 compared to the consolidated profit before taxes in the amount of BGN 93 000 for the same period of 2019 which represents an increase of the company’s consolidated profit before taxes by 154.84 %. The consolidated net profit of BILLBOARD AD as of 31.03.2020, related to the owners of the parent company is in the amount of BGN 109 000 compared to the consolidated net profit, related to the owners of the parent company as of 31.03.2019 in the amount of BGN 68 000.

As of 31.03.2020 the earnings before taxes and depreciation and amortization, increased with the financial expenses and decreased with the financial incomes (EBITDA) of BILLBOARD AD on a consolidated basis were in the amount of BGN 1 110 000 compared to the EBITDA on a consolidated basis reported by 31.03.2019 in the amount of BGN 841 000.

As of 31.03.2020 the earnings before taxes and depreciation and amortization, increased by the financial expenses and decreased by the financial incomes (EBIT) of BILLBOARD AD on a consolidated basis were in the amount of BGN 597 000 compared to the EBIT on a consolidated basis reported by 31.03.2019 in the amount of BGN 276 000.

 
Interim Individual Financial Statements as of 30.06.2020
2020.09.25

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 30.06.2020.

 
Interim Individual Financial Statements as of 31.03.2020
2020.09.04

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 31.03.2020.

 
Във връзка с предходно уведомление от ръководството на БИЛБОРД АД
2020.05.29

Във връзка с предходно уведомление от ръководството на БИЛБОРД АД от 30.03.2020 г. относно удължаване на срока за представяне на годишния одитиран индивидуален финансов отчет на дружеството към 31.12.2019 г., с настоящото бихме желали да уведомим, че към настоящия момент одитната процедура все още не е приключила.