News
Общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД
2019.05.20
С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, гр. София на 28.06.2019 г. в 10.00 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на 20.05.2019 г. под № 20190520093542.
 
Interim Individual Financial Statements as of 31.03.2019
2019.04.23

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 31.03.2019.

 
Annual Audited Separate Financial Statements as of 31.12.2018
2019.04.01

BILLBOARD Plc filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its annual audited separate financial statements as of 31.12.2018.