News
Във връзка с предходно уведомление от ръководството на БИЛБОРД АД
2020.05.29

Във връзка с предходно уведомление от ръководството на БИЛБОРД АД от 30.03.2020 г. относно удължаване на срока за представяне на годишния одитиран индивидуален финансов отчет на дружеството към 31.12.2019 г., с настоящото бихме желали да уведомим, че към настоящия момент одитната процедура все още не е приключила.

С оглед горното и на основание удължените сроковете за представяне на финансово – отчетна информация от страна на емитентите, приети със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение от 13.03.2020 г., обявено с решение на Народното събрание, дружеството ще представи годишните си одитирани индивидуален и консолидиран финансови отчети към 31.12.2019 г. в рамките на съответно удължения срок, като ръководството полага усилия това да се случи до края на месец юни, 2020 г.

 
Interim Consilidated Financial Statements as of 30.09.2020
2020.11.26

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 30.09.2020.

 
Interim Individual Financial Statements as of 30.09.2020
2020.10.29

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 30.09.2020.

 
Interim Consolidated Financial Statements as of 30.06.2020
2020.09.29

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 30.06.2020.