News
Interim Individual Financial Statements as of 31.12.2019
2020.01.30

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 31.12.2019.

Pursuant to the unaudited individual financial statements of BILLBOARD AD, drawn up according to the IAS/IFRS, as of 31.12.2019 the company reported total individual net sales revenues in the amount of BGN 8 252 000 compared to BGN 7 856 000 for the same period of 2018 which represents an increase of the net sales revenues by 5.04 %. As of 31.12.2019 the individual production net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 8 150 000 compared to the individual production net sales revenues reported by 31.12.2018 in the amount of BGN 7 735 000 which represents an increase of the company’s individual production net sales revenues by 5.36 %.

As of 31.12.2019 BILLBOARD AD reported individual profit before taxes in the amount of BGN 455 000 compared to the individual profit before taxes for the same period of 2018 in the amount of BGN 338 000 which represents a growth of the individual profit before taxes of the company by 41.74 %.

As of 31.12.2019 the earnings before taxes and depreciation and amortization, increased by the financial expenses and decreased by the financial incomes of the BILBOARD AD on an individual basis were to the amount of BGN 1 694 000 compared to EBITDA as of 31.12.2018 in the amount of BGN 1 568 000.

As of 31.12.2019 the earnings before taxes, increased by the financial expenses and decreased by the financial incomes (EBIT) of BILBOARD AD on an individual basis were in the amount of BGN 703 000 compared to EBIT in the amount of BGN 417 000 as of 31.12.2018.

 
Във връзка с предходно уведомление от ръководството на БИЛБОРД АД
2020.05.29

Във връзка с предходно уведомление от ръководството на БИЛБОРД АД от 30.03.2020 г. относно удължаване на срока за представяне на годишния одитиран индивидуален финансов отчет на дружеството към 31.12.2019 г., с настоящото бихме желали да уведомим, че към настоящия момент одитната процедура все още не е приключила.

 
Уведомление
2020.03.30

С настоящото бихме желали да уведомим, че предвид въведените сериозни противоепидемични рестриктивни мерки и забрани, във връзка с обявеното извънредно положение в Република България от 13.03.2020 г. към настоящия момент процесът по обмен на документи и информация във връзка с одита на годишния индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД за 2019 г. е технически сериозно затруднен. Поради тези причини, за дружеството ще бъде обективно невъзможно оповестяването на годишния отчет за 2019 г. при спазване на първоначално предвидените срокове за в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

 
Interim Consolidated Financial Statements as of 31.12.2019
2020.02.20

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 31.12.2019.