News
Interim Consolidated Financial Statements as of 31.12.2019
2020.02.20

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 31.12.2019.

Pursuant to the unaudited consolidated financial statements of BILLBOARD AD, drawn up according to the IAS/IFRS as of 31.12.2019 the company reported total net sales revenues in the amount of BGN 35 501 000 compared to BGN 36 067 000 for the same period of 2018 which represents an inconsiderable decrease of the net sales revenues by 1.57 %. As of 31.12.2019 the consolidated production net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 33 040 000 compared to the consolidated production net sales revenues registered by 31.12.2018 in the amount of BGN 30 388 000 which represents an increase of the company’s consolidated production net sales revenues by 8.73 %. As of 31.12.2019 the consolidated service net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 2 461 000 compared to the consolidated service net sales revenues registered by 31.12.2018 in the amount of BGN 5 679 000 which represents a decrease of the company’s consolidated service net sales revenues by 56.66 %.

As of 31.12.2019 BILLBOARD AD reported consolidated profit before taxes in the amount of BGN 1 020 000 compared to the consolidated profit before taxes in the amount of BGN 552 000 for the same period of 2018 which represents an increase of the company’s consolidated profit before taxes by 84.78 %. The consolidated net profit of BILLBOARD AD as of 31.12.2019 is in the amount of BGN 971 000 compared to the consolidated net profit of the company as of 31.12.2018 in the amount of 478 000. The consolidated net profit of BILLBOARD AD as of 31.12.2019, related to the owners of the parent company is in the amount of BGN 571 000 compared to the consolidated net profit, related to the owners of the parent company as of 31.12.2018 in the amount of BGN 241 000.

As of 31.12.2019 the earnings before taxes and depreciation and amortization, increased with the financial expenses and decreased with the financial incomes (EBITDA) of BILLBOARD AD on a consolidated basis were in the amount of BGN 4 234 000 compared to the EBITDA on a consolidated basis reported by 31.2.2018 in the amount of BGN 4 076 000.

As of 31.12.2019 the earnings before taxes and depreciation and amortization, increased by the financial expenses and decreased by the financial incomes (EBIT) of BILLBOARD AD on a consolidated basis were in the amount of BGN 1 950 000 compared to the EBIT on a consolidated basis reported by 31.12.2018 in the amount of BGN 1 543 000.

 
Във връзка с предходно уведомление от ръководството на БИЛБОРД АД
2020.05.29

Във връзка с предходно уведомление от ръководството на БИЛБОРД АД от 30.03.2020 г. относно удължаване на срока за представяне на годишния одитиран индивидуален финансов отчет на дружеството към 31.12.2019 г., с настоящото бихме желали да уведомим, че към настоящия момент одитната процедура все още не е приключила.

 
Уведомление
2020.03.30

С настоящото бихме желали да уведомим, че предвид въведените сериозни противоепидемични рестриктивни мерки и забрани, във връзка с обявеното извънредно положение в Република България от 13.03.2020 г. към настоящия момент процесът по обмен на документи и информация във връзка с одита на годишния индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД за 2019 г. е технически сериозно затруднен. Поради тези причини, за дружеството ще бъде обективно невъзможно оповестяването на годишния отчет за 2019 г. при спазване на първоначално предвидените срокове за в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

 
Interim Individual Financial Statements as of 31.12.2019
2020.01.30

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 31.12.2019.