Новини
Министерски съвет реши отпускането на бюджетни средства за подпомагане изграждането на инфраструктурата по инвестиционния проект на ХИИТСЕТ ЕООД
15.12.2008

С Решение № 800 от 12.12.2008 г. за упълномощаване на Министъра на икономиката и енергетиката да сключи договор с община Костинброд и с ХИИТСЕТ ЕООД за изграждане на елементи на общинска пътна и ВиК инфраструктура за производствената зона в гр. Костинброд и за изпълнение на инвестиционния проект на ХИИТСЕТ ЕООД, Министерски съвет одобри проекта на договор между РБългария и община Костинброд, както и между РБългария и дружество ХИИТСЕТ ЕООД – 100 % дъщерно дружество на БИЛБОРД АД за изпълнение на инвестиционния проект „Изграждане на нова печатна база за листов и ролен печат в гр. Костинброд ”.

С Постановление № 314 от 12.12.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране изграждането на елементи на общинска пътна и ВиК инфраструктура за производствената зона в гр. Костинброд, Министерски съвет постанови министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2008 г. средства в размер на 5 129 000 лв. чрез бюджета на Министерство на икономиката и енергетиката на Българска Агенция за инвестиции за изпълнение на договорите, сключени от РБългария с община Костинброд и с ХИИТСЕТ ЕООД за изграждане на елементи на общинска пътна и ВиК инфраструктура за производствената зона в гр. Костинброд.

За реализиране на инвестиционния проект „Изграждане на нова печатна база за листов и ролен печат в Костинброд”, ХИИТСЕТ ЕООД получи Сертификат за инвестиция клас „А” през месец юли тази година. Инфраструктурата – 1,3 км път, около 4 км водопровод и канализация от 3,4 км, която ще бъде изградена с държавни средства ще бъде използвана и от други предприятия в създаващата се производствена зона в Костинброд.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.