Новини
БИЛБОРД АД – ексклузивен рекламен оператор за осъществяване на реклама върху транспортни средства на Столичен Електротранспорт ЕАД
08.12.2008

След провеждане на конкурс за цялостно рекламно оформление, при условията на чл.17, ал.3 от Наредба за реда и учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества БИЛБОРД АД беше избрано за ексклузивен рекламен оператор на площи за осъществяване на реклама върху транспортни средства на „Столичен Електротранспорт” ЕАД. В тази връзка на 05.12.2008г. между „Столичен Електротранспорт” ЕАД и БИЛБОРД АД се сключи договор за ползване от страна на БИЛБОРД АД на площи за осъществяване на реклама, представляващи външна част от общо до 246 броя превозни средства, от които – до 168 трамвайни мотриси и до 78 тролейбуса на „Столичен Електротранспорт” ЕАД за срок до края на 2010 г.

С подписване на договора, освен за отдаването на рекламните площи под наем, БИЛБОРД АД поема ангажимент и за изработването, монтажа и демонтажа на всички рекламни визии върху определените превозни средства. Рекламната дейност по сключения договор БИЛБОРД АД възнамерява да осъществява посредством дъщерното си дружество МОУШЪН АРТС ООД.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.