Новини
Билборд АД презентира за първи път в България технология за 3D печат
20.11.2008
На 19 ноември, в зала 3/1 на НДК, компания „Билборд” АД презентира най-съвременната технология за 3D печат – Objet Connex 500. Това е последно поколение машина, която използва течен фотополимер. След осветяване с UV светлина, материалът се втвърдява и така се изгражда 3D моделът. Основното предимство на този принтер е, че работи с точност от 16 микрона, или с други думи казано, с 16 хилядни от милиметъра. Това позволява да се изработват изключително прецизни и детайлни прототипни изделия и архитектурни макети. При изграждането на модела могат да се използват едновременно два материала, като те могат да бъдат гъвкави, твърди, прозрачни, тонирани и др. Освен това, за по-детайлното пресъздаване на модела, той допълнително се оцветява, шлифова, позлатява, посребрява и т.н. Технологията е революционна с това, че за разлика от предишни методи за отнемане или рязане на материала, тук моделът се изработва директно от компютърногенериран 3D файл. Технологията, представена от „Билборд” АД намира приложение в различни сфери, като – архитектура, промишлен и продуктов дизайн, медицина, култура, ювелирна индустрия, машиностроене, образование и др. Това е най-доброто решение за изработка и визуализиране на архитектурни проекти, прототипи, клишета за матрици, уникални единични произведения, макети и др. Водещ на презентацията беше Калин Генчев – търговски директор на „Билборд” АД. На представянето бяха демонстрирани отпечатани от Objet Connex 500 3D модели. Събитието завърши с малък коктейл.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.