Новини
БИЛБОРД АД учредява съвместно дружество в Република Сърбия
03.12.2008

На 03.12.2008г. Съветът на директорите на дружеството взе решение за учредяване на ново съвместно дружество с ограничена отговорност, заедно с фирма ADVERCITY, регистрирана в град Ниш, която е дългогодишен партньор и представител на БИЛБОРД АД в Република Сърбия при следните основни параметри:

1. Фирма на дружеството: Стопанско дружество MEGA PRINT DOO;
2. Седалище: град Ниш, Република Сърбия;
3. Капитал: 500 (петстотин) Евро;
4. Участие в капитала на новоучреденото дружество:

  • БИЛБОРД АД – 255 €, представляващи 51% от уставния капитал;
  • ADVERCITY, Ниш – 245 €, представляващи 49% от уставния капитал.

5. Предмет на дейност: съгласно шифър 74402 от сръбския класификатор на дейностите - ДРУГИ РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, като дружеството ще извършва и външнотърговски обмен и външнотърговски услуги, като може да се занимава и с други дейности, доколкото изпълнява всички условия според закона, освен дейности, за чието извършване е задължително разрешително от компетентен орган.
6. Управител - САША ЙОТОВ, представляващ дружество ADVERCITY, Ниш;
7. Срок – Дружеството се създава с неопределен срок.

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД упълномощи изпълнителния директор от името на дружеството да подпише дружествения договор, да участва в учредителното събрание и да подпише учредителния протокол, както и да извършва всички други правни и фактически действия, необходими за учредяването на дружеството, включително да внесе дължимата от БИЛБОРД АД вноска в капитала на дружеството.

Предстои вписване на новото дружество в търговския регистър на Република Сърбия. След извършване на вписването, БИЛБОРД АД публично ще оповести информация относно това обстоятелство.

Целта, с която се учредява дружеството е разширяване на дейността на БИЛБОРД АД в областта на широкоформатния дигитален печат и на територията на Република Сърбия.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.
30.10.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.
28.08.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.