Новини
Билборд АД предлага 3D печат
09.10.2008
В началото на месеца, ”Билборд” АД стартира ново направление, като разшири техническата си база с полседно поколение 3D принтер. Objet Connex500 е технология, която работи с много висока прецизност, което дава възможност за изграждане на всеки един проект без значение неговата сложност и дизайн. С този принтер могат да се възпроизвеждат: уникални единични предмети (медали, статуетки, купи); архитектурни проекти; клишета за матрици; прототипи, които след усъвършенстване и точно визуализиране да се произведат в реални условия и др.
 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.
30.10.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.