Новини
Билборд АД разшири гамата от предлагани продукти
06.10.2008
В началото на месец октомври, "Билборд" АД внедри най-новата технология на 3М за изграждане на мултимедийни екрани чрез система за задна прожекция - Vikuiti. Тя представлява уникално фолио, което се апликира върху прозрачна плоскост - плексиглас, стъкло и т.н. Покритието на тези екрани премахва страничните отблясъци и разпределя светлинния поток по цялата повърхност. Качеството на изображението не се променя дори при дневна светлина. Визията, която се прожектира е много ярка, контрастна и наподобява LCD екран. Основно предимство на Vikuiti технологията е, че няма реални ограничения в размера и формата на екрана. Това позволява реализирането на мащабни нестандартни рекламни проекти.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.