Новини
Билборд АД ще вземе участие на Международния технически панаир в Пловдив
26.09.2008
На Международния Пловдивски панаир, "Билборд" АД ще представи най-новите технологии за дигитален печат, мултимедийни и интериорни решения от 3М. Компанията ще презентира оптичната технология за изграждане на видео екрани с висока резолюция - Vikuiti. Повърхността на тези екрани премахва странични отблясъци и разпределя светлинния поток по цялата повърхност. Технологияте е предназначена за задна прожекция в комбинация с мултимедиен проектор. В Пловдив, фирмата ще представи и серията фолиа Di-Noc на 3М, които са подходящи за декорация на хотели; обществени, търговски и бизнес сгради; изложбени щандове и др.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.