Икономическа структура
Структура на групата предприятия на БИЛБОРД АД
Дружество Дялове, притежавани от БИЛБОРД АД
ДЕДРАКС АД БИЛБОРД притежава 60 % от гласовете в общото събрание
ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД БИЛБОРД е едноличен собственик на капитала


Дружествата от групата на БИЛБОРД АД осъществяват дейност с следните насоки:
  • дигитален широкоформатен печат
  • офсетов печат
  • изграждане и поддържане на рекламни съоръжения
  • информационни технологии и професионални решения за дигитален печат
  • проектиране и изграждане на интегрирани информационни системи за управление в областта на печатарския и рекламния бизнес
  • комплексни решения в областта на външната и интериорна реклама.
Дигитал Принт Хиитсет Нимисофт Инстор Медиа Ди Пи Ес - България Дедракс Моушъ Артс
Седалище и адрес на управление

гр.София , район Триадица, пл. „България” 1, НДК, вх. АИ4

Предмет на дейност

Дигитален печат, реклама, сделки с интелектуална собственост, лизинг, както и всякакви други сделки, които не са забранени със закон.

Размер на капитала

5 000 лв

Брой на пряко притежаваните от Билборд АД дялове и техния процент от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството

Едноличен собственик на капитала е Билборд АД.

Седалище и адрес на управление

гр.София , район Триадица, пл. „България” 1, НДК, вх. АИ4

Предмет на дейност

офсетов ролен печат, дигитален печат, реклама, сделки с интелектуална собственост, лизинг, внос, износ, както и всякакви други сделки, които не са забранени със закон

Размер на капитала

5,000 (пет хиляди) лева, разделени на 50 (петдесет) дяла, със стойност 100 (сто) лева за всеки дял.

Брой на пряко притежаваните от Билборд АД дялове и техния процент от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството

Едноличен собственик на капитала е Билборд АД.

През 2007г. “Билборд” АД придоби имоти в района на гр. Костинброд, като в ход е процедура по окрупняване на парцела и обособяването му в производствена площадка. Непосредствена задача през 2008 г. е изготвянето на пълна проектна и техническа документация и поставяне на началото на изграждане на необходимата инфраструктура. Целта на дружеството е да консолидира земя с площ около 50 дка, където да изгради нова печатна база с разгъната застроена площ около 28,000 кв.м., включително производствено-печатни халета, административен корпус, складове за химикали, материали, палети, готова продукция, самостоятелна работилница, паркинг за камиони и т.н. За реализиране на проекта “Билборд” АД учреди еднолично дружество с ограничена отговорност – „ХИИТСЕТ” ЕООД, като видно от наименованието, акцентът е върху офсетовия ролен печат.

Седалище и адрес на управление

гр.София , район Триадица, пл. „България” 1, НДК, вх. АИ4

Предмет на дейност

Производство, покупка и продажба на софтуерни и хардуерни продукти, изграждане на информационни системи, представителство и посредничество на други производители на софтуерни и хардуерни продукти, сделки с интелектуална собственост, както и други незабранени от закона дейности.

Размер на капитала

5 000 лв

Брой на пряко притежаваните от Билборд АД дялове и техния процент от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството

255 дружествени дяла, или 51% от гласовете в общото събрание

Седалище и адрес на управление

гр.София , район Триадица, пл. „България” 1, НДК, вх. АИ4

Предмет на дейност

Вътрешна и външна търговия, производство и търговия с рекламни материали и съоръжения, рекламни услуги, дизайн, и други дейности и услуги, незабранени от закона.

Размер на капитала

5 000 лв

Брой на пряко притежаваните от Билборд АД дялове и техния процент от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството

250 дружествени дяла, представляващи 75% от гласовете в общото събрание

Инстор медиа ООД е създадено през 2007 година с фокус към интериорната реклама и по-специално рекламата във вериги супермаркети. До този момент дружеството има ексклузивните права за реклама във верига магазини Билла, като в момента работи за подписване на договори с други вериги.

Седалище и адрес на управление

гр.София , ж.к. „Дианабад”, бл. 59, вх.1, ап.9

Предмет на дейност

Вътрешна и външна търговия, бартерни и насрещни сделки, продажби при условията на акредитив и лизинг, дистрибутиране на големи обеми на вносни стоки, търговско агентство, посредничество на чужди и местни лица, търговия с цифрова, печатна и широкоформатна печтна техника и консумативи.

Размер на капитала

5 000 лв

Брой на пряко притежаваните от Билборд АД дялове и техния процент от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството

300 дружествени дяла, представляващи 60% от гласовете в общото събрание

ДИ ПИ ЕС – БЪЛГАРИЯ ООД развива дейност в областта на информационните технологии и професионалните решения за цифров печат.

Седалище и адрес на управление

гр.София , кв. „Лозенец”, ул. „Плана планина” 2, вх. А, ет.1, ап.2

Предмет на дейност

Предпечатна подготовка и графичен дизайн, издателска и рекламна дейност, разработка, адаптация, внедряване, съпровождане на програмни продукти и системи, търговия и разпространение на същите. Вътрешно и външнотърговска дейност и всичко не забранено от закона.

Размер на капитала

5 000 лв

Брой на пряко притежаваните от Билборд АД дялове и техния процент от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството

300 дружествени дяла, представляващи 60% от гласовете в общото събрание.

ДЕДРАКС ООД е един от основните производители на печатни рекламни материали. В печатницата се реализира пълния затворен цикъл от услуги за производството на списания и корпоративна периодика, листовки и дипляни, брошури и каталози, печатни офис материали, плакати, календари, етикети и опаковки, промоционални материали и стелажи.

Седалище и адрес на управление

гр.София , ж.к. „Изгрев”, ул. „В. Калчев”, бл. 58, вх.5, ап.7

Предмет на дейност

Търговия, производство, мениджмънт, туризъм, услуги компютърна анимация и дизайн, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Размер на капитала

5 000 лв

Брой на пряко притежаваните от Билборд АД дялове и техния процент от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството

255 дружествени дяла, представляващи 51% от гласовете в общото събрание

През 2001 г. дъщерното дружество МОУШЪН АРТС ООД печели конкурс при "Метрополитен" ЕАД- гр. София за вътрешно оформление на метровагоните чрез рекламни пана. Това поставя начало на изграждането на рекламната мрежа на МОУШЪН АРТС ООД в Софийско метро, като наложената търговска марка е “Метрореклама”.