News
Interim Individual Financial Statements as of 31.12.2021
2022.01.28

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 31.12.2021.

Pursuant to the unaudited individual financial statements of BILLBOARD AD, drawn up according to the IAS/IFRS, as of 31.12.2021 the company reported total individual net sales revenues in the amount of BGN 7931 000 compared to BGN 6663 000 for 2020 which represents an increase of the net sales revenues by 19,03 %. As of 31.12.2021 the individual production net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 7439 000 compared to the individual production net sales revenues reported by 31.12.2020 in the amount of 6578 000 which represents an increase of the company’s individual production net sales revenues by 13.09 %.

As of 31.12.2021 BILLBOARD AD reported individual profit before taxes in the amount of BGN 253 000.

As of 31.12.2021 the earnings before taxes and depreciation and amortization, increased by the financial expenses and decreased by the financial incomes of the BILBOARD AD on an individual basis were to the amount of BGN 1732 000 compared to EBITDA as of 31.12.2020 in the amount of BGN 1012 000.

As of 31.12.2021 the earnings before taxes, increased by the financial expenses and decreased by the financial incomes (EBIT) of BILBOARD AD on an individual basis were in the amount of BGN 369 000 compared to EBIT in the amount of BGN 116 000 as of 31.12.2020.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.
2022.04.29

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.

 
Interim Consolidated Financial Statements as of 31.12.2021
2022.02.25

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 31.12.2021.

 
Уведомление
2021.11.26

С настоящото уведомяваме, че БИЛБОРД АД приключи процедура по рефинансиране на кредитите си към „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 като сключи договор за инвестиционен банков кредит с „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК: 000694959 за сумата общо до 6 340 000 лв.