News
Interim Individual Financial Statements as of 31.03.2021
2021.05.26

Pursuant to the unaudited consolidated financial statements of BILLBOARD AD, drawn up according to the IAS/IFRS as of 31.03.2021 the company reported total net sales revenues in the amount of BGN 6 855 000 compared to BGN 7 315 000 for the same period of 2020 which represents a decrease of the net sales revenues by 6.29%. As of 31.03.2021 the consolidated production net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 6 831 000 compared to the consolidated production net sales revenues registered by 31.03.2020 in the amount of BGN 7 296 000 which represents a decrease of the company’s consolidated production net sales revenues by 6.37 %.

As of 31.03.2021 BILLBOARD AD reported consolidated profit before taxes in the amount of BGN 353 000 compared to the consolidated profit before taxes in the amount of BGN 237 000 for the same period of 2020 which represents a growth of the profit before taxes by 48.94 %. The consolidated net profit of BILLBOARD AD as of 31.03.2021, related to the owners of the parent company is in the amount of BGN 217 000 compared to BGN 109 000 for the same period of the previous year which is a 99.08 % increase.

As of 31.03.2021 the earnings before taxes and depreciation and amortization, increased with the financial expenses and decreased with the financial incomes (EBITDA) of BILLBOARD AD on a consolidated basis were in the amount of BGN 941 000 compared to the EBITDA on a consolidated basis reported by 31.03.2020 in the amount of BGN 873 000.

As of 31.03.2021 the earnings before taxes and depreciation and amortization, increased by the financial expenses and decreased by the financial incomes (EBIT) of BILLBOARD AD on a consolidated basis were in the amount of BGN 423 000 compared to the EBIT on a consolidated basis reported by 31.03.2020 in the amount of BGN 360 000.

 
Уведомление
2021.05.26

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2021 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2021 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2021 г. под № 20210526114822.

 
Interim Individual Financial Statements as of 31.03.2021
2021.04.29

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 31.03.2021.

 
Interim Individual Financial Statements as of 31.12.2020
2021.03.01

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 31.12.2020.