News
Interim Individual Financial Statements as of 31.03.2021
2021.04.29

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 31.03.2021.

Pursuant to the unaudited individual financial statements of BILLBOARD AD, drawn up according to the IAS/IFRS, as of 31.03.2021 the company reported total individual net sales revenues in the amount of BGN 1 731 000 compared to BGN 1 729 000 for the same period of 2020 which represents an increase of the net sales revenues by 0.12 %. As of 31.03.2021 the individual production net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 1 707 000 compared to the individual production net sales revenues reported by 31.03.2020 in the amount of 1 709 000 which represents a decrease of the company’s individual production net sales revenues by 0.12 %.

As of 31.03.2021 BILLBOARD AD reported individual profit before taxes in the amount of BGN 58 000 compared to the individual profit before taxes for the same period of 2020 in the amount of BGN 46 000 which is an increase by 26.09 %.

As of 31.03.2021 the earnings before taxes and depreciation and amortization, increased by the financial expenses and decreased by the financial incomes of the BILBOARD AD on an individual basis were to the amount of BGN 335 000 compared to EBITDA as of 31.03.2020 in the amount of BGN 246 000.

As of 31.03.2021 the earnings before taxes, increased by the financial expenses and decreased by the financial incomes (EBIT) of BILBOARD AD on an individual basis were in the amount of BGN 112 000 compared to EBIT in the amount of BGN 25 000 as of 31.03.2020.

 
Уведомление
2021.05.26

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2021 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2021 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2021 г. под № 20210526114822.

 
Interim Individual Financial Statements as of 31.03.2021
2021.05.26

Pursuant to the unaudited consolidated financial statements of BILLBOARD AD, drawn up according to the IAS/IFRS as of 31.03.2021 the company reported total net sales revenues in the amount of BGN 6 855 000 compared to BGN 7 315 000 for the same period of 2020 which represents a decrease of the net sales revenues by 6.29%. As of 31.03.2021 the consolidated production net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 6 831 000 compared to the consolidated production net sales revenues registered by 31.03.2020 in the amount of BGN 7 296 000 which represents a decrease of the company’s consolidated production net sales revenues by 6.37 %.

 
Interim Individual Financial Statements as of 31.12.2020
2021.03.01

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 31.12.2020.