News
Interim Individual Financial Statements as of 30.09.2021
2021.11.01

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 30.09.2021.

Pursuant to the unaudited individual financial statements of BILLBOARD AD, drawn up according to the IAS/IFRS, as of 30.09.2021 the company reported total individual net sales revenues in the amount of BGN 5 262 000 compared to BGN 4785 000 for the same period of 2020 which represents an increase of the net sales revenues by 9,97 %. As of 30.09.2021 the individual production net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 5 010 000 compared to the individual production net sales revenues reported by 30.09.2020 in the amount of 4 719 000 which represents an increase of the company’s individual production net sales revenues by 6.17 %.

As of 30.09.2021 BILLBOARD AD reported individual profit before taxes in the amount of BGN 233 000 compared to the individual profit before taxes for the same period of 2020 in the amount of BGN 71 000 which is an increase by 228 %.

As of 30.09.2021 the earnings before taxes and depreciation and amortization, increased by the financial expenses and decreased by the financial incomes of the BILBOARD AD on an individual basis were to the amount of BGN 993 000 compared to EBITDA as of 30.09.2020 in the amount of BGN 680 000.

As of 30.09.2021 the earnings before taxes, increased by the financial expenses and decreased by the financial incomes (EBIT) of BILBOARD AD on an individual basis were in the amount of BGN 325 000 compared to EBIT in the amount of BGN 9 000 as of 30.09.2020.

 
Уведомление
2021.11.26

С настоящото уведомяваме, че БИЛБОРД АД приключи процедура по рефинансиране на кредитите си към „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 като сключи договор за инвестиционен банков кредит с „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК: 000694959 за сумата общо до 6 340 000 лв.

 
Interim Individual Financial Statements as of 30.09.2021
2021.11.05

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 30.09.2021.

 
Уведомление
2021.05.26

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2021 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2021 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2021 г. под № 20210526114822.